Giới thiệu về Văn Phòng

Ngày đăng: 01/04/2021 lượt xem: 53
Chức năng của Văn phòng: Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của nhà trường, kế hoạch nhiệm vụ của các phòng, bộ môn trực thuộc, công tác tổng hợp, hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông và thống kê. Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển