Tra cứu điểm thi học phần

Kết quả tra cứu điểm thi

KẾT QUẢ HỌC TẬP HK1 KẾT QUẢ HỌC TẬP HK2 KẾT QUẢ HỌC TẬP HK3 KẾT QUẢ HỌC TẬP HK4 KẾT QUẢ HỌC TẬP HK5 KẾT QUẢ HỌC TẬP HK6
STT LỚP MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TÊN MÔN NỢ SỐ TC NỢ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC TÊN MÔN NỢ SỐ TC NỢ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC TÊN MÔN NỢ SỐ TC NỢ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC TÊN MÔN NỢ SỐ TC NỢ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC TÊN MÔN NỢ SỐ TC NỢ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC TÊN MÔN NỢ SỐ TC NỢ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC TỔNG SỐ TC TÍCH LŨY ĐIỂM TBC TÍCH LŨY XẾP LOẠI HỌC LỰC TOÀN KHÓA TÊN MÔN NỢ TOÀN KHÓA TỔNG SỐ TC NỢ TOÀN KHÓA GHI CHÚ
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển