Ký hợp đồng gói thầu số 10 - Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Ngày đăng: 31/05/2017 lượt xem: 103
Vừa qua, tại Lào Cai, Công ty CP đồng Tả Phời - Chủ đầu tư cùng liên danh Nhà thầu đã tổ chức Lễ ký kết thực hiện Gói thầu số 10: “Thiết kế BVTC-DT, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử (nhà máy tuyển)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển đồng Tả Phời.
Chi tiết
Hotline: 0988866377