Kế hoạch Tổng kết - Bế giảng năm học 2017-2018
Ngày Giờ Phút Giây

Kế hoạch Tổng kết - Bế giảng năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch học tập toàn khóa của các lớp CĐ khóa 9, CĐ liên thông khóa 4, trung cấp khóa 10 và kế hoạch năm học 2017 – 2018. Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng (niên khóa 2015 – 2018)
Dự kiến kế hoạch học tập CĐ khóa 10 và 11 học kỳ phụ năm học 2017-2018
Ngày Giờ Phút Giây

Dự kiến kế hoạch học tập CĐ khóa 10 và 11 học kỳ phụ năm học 2017-2018

Dự kiến kế hoạch học tập CĐ khóa 10 và 11 học kỳ phụ năm học 2017-2018
Kế hoạch học học kỳ phụ, học hè năm 2018
Ngày Giờ Phút Giây

Kế hoạch học học kỳ phụ, học hè năm 2018

Thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng, an ninh đợt 1 - khóa 11
Hotline: 0988866377