Giới thiệu về phòng TC-HC

Ngày đăng: 11/04/2019 lượt xem: 950
Giúp Hiệu Trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác phổ biến và thực hiện pháp luật; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng – an ninh; công tác thi đua khen thưởng kỷ luật.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển