Giới thiệu Phòng Tổ chức và Quản lý đào tạo

Ngày đăng: 31/03/2021 lượt xem: 1.204
Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo các hệ đào tạo trong và ngoài trường; quản lý khối đào tạo liên kết; phối hợp với các bộ môn, phòng Công tác học sinh, sinh viên trong lĩnh vực quản lý học sinh, sinh viên. Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về khảo thí, thanh kiểm tra đào tạo và quản lý nghiên cứu khoa học.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển