Giới thiệu về Phòng Quan hệ doanh nghiệp

Ngày đăng: 01/04/2021 lượt xem: 1.342
Chức năng Phòng Quan hệ doanh nghiệp: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng làm cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp; tiếp nhận các thông tin từ doanh nghiệp và xử lý thông tin, đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Thực hiện công tác hướng nghiệp theo quy định.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển