Giới thiệu về Phòng Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 01/04/2021 lượt xem: 891
Chức năng Phòng Công nghệ thông tin: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, khai thác và phát triển, vận hành hệ thống thông tin, tin học hóa của nhà trường. Thống nhất quản lý hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong trường.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển