Giới thiệu về Khoa CNTT

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2009 theo quyết định số 304/QĐ/CĐCNHN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, dựa trên cơ sở bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Kỹ thuật công nghệ. Trưởng khoa đầu tiên là Tiến sĩ Đỗ Thị Mơ.

Giới thiệu về Khoa Điện tử - Cơ khí

Giới thiệu về khoa Điện tử - Cơ khí, phòng 203 tòa nhà 5 tầng trường CĐ Công nghệ Hà Nội, địa chỉ Km12, đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giới thiệu chung về tổ môn kinh tế và nhân sự

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội (tên viết tắt là HiTech) được thành lập năm 2007 bởi các doanh nghiệp trong Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam (thuộc Bộ Công Thương) cùng các doanh nghiệp trực thuộc...

Giới thiệu về bộ môn KHCB

Bộ Môn khoa học Cơ bản được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học đại cương, các môn lý luận chính trị, pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, theo dõi, quản lý môn học giáo dục quốc phòng cho tất cả các ngành đào tạo trong trường.

Giới thiệu về phòng đào tạo

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo các hệ đào tạo của Nhà trường; thực hiện liên kết đào tạo.

Giới thiệu về QHDN & TS

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho SV, tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, thực tập cho HSSV.

Giới thiệu về phòng TC-HC

Giúp Hiệu Trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác phổ biến và thực hiện pháp luật; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng – an ninh; công tác thi đua khen thưởng kỷ luật.

Giới thiệu về phòng TC-KT

Phòng Tài chính kế toán có chức năng quản lý tài chính theo quy chế tài chính của Nhà trường được HĐQT ban hành và theo quy định của Nhà nước.
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển