Kế Hoạch Học GDQP CĐ K12 Năm Học 2018-2019

Ngày đăng: 08:50 - 17/08/2018
Lượt xem: 413
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 
 
 

Số:     179    /TB-CĐCNHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

         Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v kế hoạch học GDQP CĐ K12 năm học 2018-2019
 
Căn cứ vào kế hoạch và chương trình đào tạo hệ CĐ khoá 12 năm học 2018-2019 của trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội;
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội thông báo kế hoạch học tập môn GDQP-AN các lớp cao đẳng K12 như sau:
 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian học: từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 14/9/2018.
 2. Địa điểm học: Trường CĐ Công nghệ kỹ thuật Ô tô, địa chỉ: Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
 3. Thời gian tập trung:
7h00 ngày 20/8/2018 toàn thể sinh viên khóa 12 có mặt tại sân trường CĐ Công nghệ Hà Nội để lên xe đi học GDQP-AN.
 1. CHUẨN BỊ CỦA SINH VIÊN
 1. Đồ dùng cá nhân:
+ Quần áo, đồ dùng cá nhân (bàn chải, khăn mặt, dép…)
+ 01 đôi giầy bata (để tập quân sự).
 1. Kinh phí:
+ Tiền ăn: 50.000đ/ngày (bao gồm 03 bữa ăn sáng, trưa, tối) x 26 ngày = 1.300.000đ. Cuối đợt học tập các bữa SV không ăn sẽ được hoàn tiền.
+ Tiền thuê chăn màn, quần áo quân đội: 20.000đ/cả đợt.
+ Tiền sinh hoạt các nhân (tùy theo nhu cầu cá nhân).
Lưu ý: Sinh viên không phải đóng tiền ký túc xá.
 1. TỔ CHỨC
 1. Phòng Tổ chức-Hành chính: Tổ chức thuê xe đưa đón sinh viên theo kế hoạch (tổng số 125 sinh viên).
 2. Phòng Đào tạo:
 • Chuẩn bị hợp đồng đào tạo.
 • Bàn giao đầy đủ sinh viên cho trường CĐ CNKT Ô tô.
 • Giải đáp các thắc mắc liên quan tới khóa học GDQP-AN.
 1. GVCN các lớp CĐ K12: Có trách nhiệm theo dõi, quản lý sinh viên trong suốt quá trình học tập.
            Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ trưởng bộ môn nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.
Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với phòng Đào Tạo để giải quyết.
 
Nơi nhận:
 • Các phòng, khoa;
 • Các GVCN;
 • Lưu: VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
 TS. Đào Công Hải
 
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển