Tại sao chọn Hitech

Chúng tôi luôn cung ứng các ứng viên, thực tập sinh, cử nhân tài năng, có chất lượng cho các trường đại học, cao đẳng hàng đầu thế giới tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, cộng hòa liên bang Đức.

Chương trình học song song ngoại ngữ
Chương trình học song song ngoại ngữ trong quá trình theo học tại trường đối với HS SV có nhu cầu đi du học hoặc xuất khẩu lao động
Hỗ trợ sinh viên thủ tục vay vốn, miễn giảm học phí
Học sinh, sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường đảm bảo thi đỗ 100% chứng chỉ KLPT, đội, kết quả học tập loại giỏi được xét cấp học bổng, học liên thông lên đại học theo quy chế đào tạo
Đảm bảo thi đỗ 100% chứng chỉ KLPT
Hỗ trợ sinh viên thủ tục vay vốn, miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện gia đình chính sách. Cung cấp hồ sơ vay vốn cho các em có nhu cầu đi nước ngoài làm viêc theo hợp đồng
Hỗ trợ sinh viên thủ tục vay vốn, miễn giảm học phí
Hỗ trợ sinh viên thủ tục vay vốn, miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện gia đình chính sách. Cung cấp hồ sơ vay vốn cho các em có nhu cầu đi nước ngoài làm viêc theo hợp đồng
Chương trình học song song ngoại ngữ
Chương trình học song song ngoại ngữ trong quá trình theo học tại trường đối với HS SV có nhu cầu đi du học hoặc xuất khẩu lao động
Hotline: 0988866377