Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018

Ngày đăng: 15/03/2018 lượt xem: 1.318
Căn cứ thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
Chi tiết
Hotline: 0988866377