Giới thiệu chung

Ngày đăng: 31/03/2021 lượt xem: 4.096
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tiền thân là Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 3997/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BLĐTBXH đổi tên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội thành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.
Chi tiết

Bộ máy quản lý

Ngày đăng: 23/04/2021 lượt xem: 1.998
Cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng, bộ môn thuộc trường Cao đẳng FPT Polytechnic được thực hiện theo Điều 26, Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành theo Quyết định số 142/QĐ-CĐFPL ngày 31 tháng12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.
Chi tiết

Tầm nhìn - sứ mệnh

Ngày đăng: 23/04/2021 lượt xem: 1.346
Sứ mệnh: Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. Tầm nhìn: Xây dựng trường Cao đẳng FPT Polytechnic trở thành một hệ thống giáo dục nghề trọng điểm, chất lượng cao, đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề, đa địa điểm, mang tính Quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Chi tiết

Hoạt động

Ngày đăng: 23/04/2021 lượt xem: 65
Hoạt động: 4 tốt (đào tạo, quốc tế, gắn kết doanh nghiệp và hoạt động cộng đồng) Với phương châm hoạt động 4 tốt, sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có đủ kỹ năng mềm và năng lực cạnh tranh phù hợp với môi trường doanh nghiệp.
Chi tiết

Triết lý giáo dục

Ngày đăng: 23/04/2021 lượt xem: 57
Triết lý giáo dục: Giáo dục đào tạo là tổ chức và quản trị việc tự học của người học Cụ thể, các chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo hướng dự án cho từng học kỳ và bài tập thực tế cho từng môn học. Theo đó, nhà trường đưa các công việc thực tế trong tổ chức, doanh nghiệp vào bài giảng. Sinh viên sẽ được giao các nhiệm vụ, dự án ngay đầu giai đoạn để từng bước học hỏi và hoàn thiện nhiệm vụ được giao.
Chi tiết

Văn hóa làm việc Cao đẳng FPT Polytechnic

Ngày đăng: 31/03/2021 lượt xem: 1.137
Văn hóa được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên một tập thể, một môi trường giáo dục. Văn hóa chính là sức mạnh thúc đẩy mỗi cá nhân trong một tập thể không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung và những giá trị mà người học, người làm hướng tới.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển