Giới thiệu về QHDN & TS

Ngày đăng: 10:16 - 11/04/2019
Lượt xem: 876
PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
 
Phòng 101 – Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
Điện thoại: 024.6295.2832 – Hotline: 0988.866.377
Email: tuyensinh.hitech@gmail.com
1. Chức năng:
- Tham mưu cho HĐQT, BGH trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh; làm đầu mối, chủ trỉ tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, ngắn hạn ... và dịch vụ đào tạo cùa Nhà trường.
- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho SV, tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, thực tập cho HSSV.
2. Nhiệm vụ:   
a.      Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và hướng nghiệp ở tất cả các loại hình đào tạo của Nhà trường.
b.     Làm đầu mối xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động đào tạo và hỗ trợ sinh viên.
c.      Thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên: tổ chức ngày hội việc làm, giới thiệu đơn vị thực tập, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, giao lưu với doanh nghiệp và với cựu sinh viên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khác cho sinh viên,…
d.     Tìm kiếm vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho sinh viên và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, hoạt động xã hội vì cộng đồng của sinh viên.
e.      Chủ động đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo khả năng của Nhà trường và nhu cầu của xã hội, phù hợp với các nghề đang đào tạo của Trường.
f.       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Tổ chức bộ máy:
P. QHDN & TS chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng. Cơ cấu nhân sự:
-         Trường phòng là người phụ trách chung
-         Phó trưởng phòng
-         01 chuyên viên thực hiện các công việc tuyển sinh
-         01 chuyên viên thực hiện các công việc về quan hệ doanh nghiệp
-         01 chuyên viên về quản trị website của Trường
-        01 chuyên viên về công tác truyền thông

TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Trần Bình An Trưởng phòng 0903253689 an75hy@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng phòng 0978848904 ngthihong84@gmail.com
3 Đỗ Thị Cẩm Thủy Chuyên viên 0975110009 thuyhitech@gmail.com
4 Bùi Thị Thu Trang Chuyên viên 0983735896 trangbuib@gmail.com
5 Lại Văn Hiệp Chuyên viên 0977310628 hieplai.ml@gmail.com 
 
 

Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển