Giới thiệu về phòng TC-KT

Ngày đăng: 10:43 - 10/03/2018
Lượt xem: 329
GIỚI THIỆU
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
1. Chức năng và nhiệm vụ
1.1  Chức năng
- Phòng Tài chính kế toán có chức năng quản lý tài chính theo quy chế tài chính của Nhà trường được HĐQT ban hành và theo quy định của Nhà nước.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính về chế độ kế toán.
- Lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm trình HĐQT phê duyệt. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà trường theo chế độ quản lý của Nhà nước.
- Thực hiện chức năng quản lý kế hoạch: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển quy mô, cơ sở vật chất của Nhà trường.
- Theo dõi cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, tài sản cố định, cở sở hạ tầng của Nhà trường.
- Thẩm định giá cả vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị đồ dùng.
 2.2 Nhiệm vụ
- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm trình HĐQT phê duyệt.
- Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng kinh phí theo kế hoạch. Quản lý thu, chi của Nhà trường theo đúng kế hoạch và quy chế. Quản lý vốn và tài sản của Nhà trường, lập báo cáo dự toán, quyết toán công trình đầu tư XDCB theo quy định.
- Chủ trì tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản theo quy định. Giám sát việc thực hiện tài chính trong các hợp đồng kinh tế. Thực hiện giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, kho bạc.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm. Phân tích thông tin số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu quản trị và các quyết định kinh tế tài chính giúp Hiệu trưởng trình HĐQT phê duyệt.
- Thực hiệncông tác kế toán tài chính. Tổng hợp, báo cáo về các hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.
- Phối hợp cùng các đơn vị lập kế hoạch, thẩm định giá cả phục vụ mua sắm các trang thiết bị, vật tư, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhà xưởng-cơ sở hạ tầng…
- Theo dõi tài sản, trích khấu hao và phối hợp các đơn vị trong công tác thanh lý vật tư thiết bị.
- Kết hợp với các ban, khoa chuyên môn phổ biến việc thực hiện chế độ và trách nhiệm, nhiệm vụ của học sinh sinh viên theo quy định.
3. Nhân sự
Phòng Tài chính kế toán gồm 4 đồng chí gồm kế toán trưởng. kế toán viên và thủ quỹ.
- Đc: Phan Thị Nga - Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT
- Đc: Trần Thị Thanh Nga
- Đc: Nguyễn Thị Phương
- Đc: Đinh Kim Tuyến
4. Những thành tích nổi bật
Đội ngũ cán bộ nhân viên của phòng TCKT có tinh thần trách nhiệm cao, có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở và được tặng bằng khen, giấy khen của Nhà trường.
5. Địa chỉ liên hệ
Tầng 1, phòng 104 Trường Cao đẳng Công Nghệ Hà Nội (HITECH)
Km 12, đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 
Điện thoại: 024 37805040
Email: tckttruongcdcn@.gmail.com

  
 
 
 
 
 
 
 
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển