Giới thiệu về phòng đào tạo

Ngày đăng: 11:35 - 10/03/2018
Lượt xem: 448
PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 
I. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng:
 - Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo các hệ đào tạo của Nhà trường; thực hiện liên kết đào tạo.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động trong công tác đào tạo, quản lý đào tạo, các công việc liên quan đến đào tạo.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy, thi và kiểm tra.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Công tác HSSV và quản lý HSSV.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Nhiệm vụ về công tác đào tạo:
 a. Tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển đào tạo: Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong Trường nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu về các mục tiêu và định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo. 
b. Xây dựng nội dung, điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo.
c. Ban hành các văn bản phục vụ công tác đào tạo và quản lý đào tạo theo quy chế, hướng dẫn của Nhà nước và phù hợp điều kiện Nhà trường.
d. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình cao đẳng, TCCN.
e. Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy của giáo viên.
f. Quản lý quá trình và kết quả học tập.
- Thực hiện các quy trình cho sinh viên đăng ký học, xét tốt nghiệp.
- Quản lý kết quả học tập của HSSV;  kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm của các đơn vị, giải quyết các đơn từ, yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên và của các đơn vị; lưu trữ bảng điểm gốc của tất cả các khoá, ngành đào tạo.
- Tổng hợp, xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ.
- Giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường; chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên.
- Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các Khoa chuẩn bị cho các đoàn sinh viên đi thực tập tại cơ sở ngoài trường.
- Xét điều kiện nhận đồ án/khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; phối hợp với các Khoa để tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa; xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.
- Cấp chứng nhận kết quả học tập, in, cấp các loại bảng ghi điểm. cấp bảng điểm trích sao, chứng nhận tốt nghiệp theo yêu cầu của sinh viên và phụ huynh.
- Chủ trì tổ chức tổng kết các khóa học, tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan duyệt và tính khối lượng giảng dạy của giảng viên.. 
g. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ
h. Quản lý cơ sở đào tạo chung
i. Quản lý thư viện, học liệu
k. Các nhiệm vụ khác.
2.2. Nhiệm vụ về công tác quản lý HSSV:
a. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV các khóa trong toàn trường.
b. Thực hiện các nội dung công việc, hoạt động ngoại khóa đối với HSSV.
c. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV (giáo dục HSSV).
d. Thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV.
e. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
f. Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy đinh.
g. Các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác HSSV.
II. Danh sách cán bộ Phòng Đào tạo: 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 ThS. Hoàng Văn Thao P. Trưởng phòng 0918168595
 
thaohoang.edu@gmail.com
2 ThS. Nguyễn Hà Trung Hưng Chuyên viên 0913301133 hungnht@gmail.com
3 ThS. Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên 0985670611 hangnt@gmail.com
4 ThS. Trần Thúy Hà Chuyên viên 0918086228 tranthuyha1984@gmail.com
5 ThS. Nguyễn Bằng Việt Chuyên viên 0948356568 Viet.inbrief@gmail.com
 
 
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 209, Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Ðiện thoại: 024 66840516 hoặc 024 37637574.
Email: daotao@hitech.edu.vn
 
 
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển