Giới thiệu về khoa

Ngày đăng: 11:40 - 10/03/2018
Lượt xem: 549
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Giới thiệu khoa
Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) là một khoa kỹ thuật đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp chính qui chuyên ngành Công nghệ thông tin. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội, phục vụ sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Khoa Công nghệ thông tin là một trong những khoa lớn của trường, đã đào tạo hàng ngàn lượt sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin. Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đạt trên 72%.
2. Lịch sử hình thành
Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2009 theo quyết định số 304/QĐ/CĐCNHN của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, dựa trên cơ sở bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Kỹ thuật công nghệ. Trưởng khoa đầu tiên là Tiến sĩ Đỗ Thị Mơ.
Ngành CNTT là một trong 3 ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành từ khi có Quyết định thành lập Trường ( ngày 3 tháng 8 năm 2007 ). Từ đó đến nay đội ngũ giảng viên CNTT, cũng như cơ sở vật chất của ngành CNTT không ngừng lớn mạnh, chương trình, kế hoạch đào tạo ngành CNTT luôn được đổi mới, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo ngày một nâng cao và nhu cầu ngày càng đa dạng
3. Vị trí, chức năng
Là đơn vị thừa uỷ quyền của Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo ngành Công nghệ thông tin và các hoạt động chuyên môn theo kế hoach đào tạo của Nhà trường.
Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) có chức năng đào tạo nguồn nhân lực CNTT phù hợp với các hệ đào tạo của Trường. Hiện tại, khoa có các hệ đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, Trung cấp liên thông lên Cao đẳng.
4. Nhiệm vụ của Khoa CNTT
· Ngoài việc đào tạo học sinh, sinh viên chuyên ngành CNTT, Khoa còn có nhiệm vụ dạy Nhập môn tin học cho tất cả các lớp thuộc các ngành nghề khác nhau trong trường.
· Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, khoa còn tiến hành nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy, công tác quản lý, đặc biệt ứng dụng cho các công tác quản lý của các phòng, Ban thuộc trường CĐ Công nghệ Hà Nội.
· Nghiên cứu, tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, học sinh đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
· Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Chủ động cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập. 
· Khoa CNTT còn quản lý 5 phòng máy tính phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của toàn Trường, cũng như quản trị hệ thống mạng LAN và Internet của Trường.
5. Đội ngũ cán bộ, giảng viên
Đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu của khoa không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa có 14 người ( chưa kể giáo viên thỉnh giảng ), trong đó có 9 Thạc sĩ, 1 kỹ sư, 4 cử nhân và kỹ thuật viên, danh sách như sau: 
STT Họ và tên Học vị Chức vụ
1  Đặng Trần Trung  Kỹ Sư Trưởng khoa
2  Nguyễn Thị Như Trang  Thạc Sĩ Tổ trưởng bộ môn HTTT
3  Lê Mai Nam Thạc Sĩ Tổ trưởng bộ môn CNPM
4  Phạm Công Cảnh Thạc Sĩ  
5 Nguyễn Thị Hồng Hà Cử  nhân Giáo vụ
6  Nguyễn Thị Hải Yến Thạc Sĩ  
7  Nguyễn Thị Tâm Thạc Sĩ  
8  Vũ Thi Tuyền Thạc Sĩ  
9 Nguyễn Thị Loan Thạc Sĩ  
10 Bùi Thanh Loan Thạc Sĩ  
11 Lê Thị Huyền Trang Cử  nhân  
12 Nguyễn Thị Thu Hoàn Thạc Sĩ  
13 Hà Thị Hằng Cử nhân  
14 Lại Văn Hiệp Cử nhân Quản lý các phòng máy tính
6. Cơ sở vật chất của Khoa
Ngoài số cán bộ giảng dạy nói trên, Khoa có hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, thường xuyên nâng cấp để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cụ thể, hiện nay Khoa đang quản lý 5 phòng máy tính với tổng số 166 máy tính, kết nối mạng LAN và Internet làm việc với tần suất rất cao, phục vụ việc giảng dạy, học tập của tất cả các lớp học thuộc 5 khoa và 8 ngành đào tạo của Trường. Bên cạnh đó Khoa còn được trang bị nhiều máy chiếu hiện đại hỗ trợ đắc lực việc giảng dạy của giáo viên và mang lại hiệu quả cao cho việc học tập của sinh viên.
7. Về đào tạo và các kết quả:
Chương trình đào tạo luôn được cập nhật để đáp ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đồng thời chú trọng áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến và khoa học, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên.
 Chương trình đào tạo của khoa được chia thành các cấp độ:  Cao đẳng chính qui, Trung cấp, Trung cấp liên thông lên Cao đẳng với những mục tiêu đào tạo khác nhau.
Hiện nay khoa đang quản lý các chương trình đào tạo là:
Từ K7 ( niên học 2013 – 2014 ), chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ thông tin theo học chế Tín chỉ, đào tạo trong 2,5 năm.
Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)
Chương trình đào tạo liên thông trung cấp - cao đẳng ( theo học chế Tín chỉ) ,đào tạo trong 1,5 năm
 
 Qua hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, khoa đã và đang đào tạo được 8 khóa với số lượng học sinh, sinh viên đã và đang theo học là 1400 và số lượng học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp là 1197( 8 khoá ). 125 sinh viên tốt nghiệp từ K1 đến K8 đã học tiếp lên Đại học.
Hơn 75% sinh viên ra trường đã có việc làm phù hợp chuyên môn sau khi ra trường.
Hiện nay tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại khoa gần 500 em thuộc các hệ đào tạo TCCN, Cao đẳng liên thông và Cao đẳng chính qui. 
 
8. Khảo sát sinh viên CNTT tốt nghiệp sau khi ra trường:
*  Khảo sát việc làm:
Theo số liệu của phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng của Trường, kết quả việc thực hiện Khảo sát việc làm của sinh viên CNTT tốt nghiệp khoá 4, khoá 5 sau khi ra trường như sau:
Khoá 4: 72.2% sinh viên có việc làm phù hợp sau 12 tháng.
Khoá 5: 53.3% sinh viên có việc làm phù hợp sau 06 tháng.
Một số đơn vị liên kết thường xuyên hướng nghiệp, nhận sinh viên thực tập và làm việc như:
- Công Ty cổ phần chế tạo Điện Cơ Hà Nội.
- Tổng công Ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.
- Công Ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương.
- Các công ty đào tạo CNTT như NIIT, Netcom, Karok Ấn Độ …….
9. Mục tiêu và định hướng phát triển
a. Mục tiêu:
Đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng , đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNTT cho đất nước. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các công việc quan trọng về CNTT ở các công ty, xí nghiệp, cơ quan nhà nước, tập đoàn...
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy, công tác quản lý của nhà trường cũng như các lĩnh vực khác của công cuộc xây dựng đất nước.
b. Định hướng phát triển:
Phát triển đội ngũ cán bộ cả về chất lượng và số lượng; tuyển thêm các giáo viên có trình độ chuyên môn tốt; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý để đạt kết quả cao trong giảng dạy và quản lý.
        Nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng quy mô đào tạo: Nâng cao chất lượng bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo; phát triển quy mô đào tạo của khoa.
        Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu: Xây dựng thêm các phòng máy với các thiết bị hiện đại, củng cố hệ thống mạng, tích cực tham gia viết giáo trình và mua thêm các tài liệu tham khảo.
        Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, quản lý của nhà trường.
 
* Địa chỉ liên hệ của Khoa
Địa chỉ: Phòng 204, tầng 2, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà nội
Email : cntt@hitech.edu.vn
Số điện thoại: 04 66738556
HiTech

Các bài viết khác
Hotline: 0988866377