Giới thiệu về bộ môn KHCB

Ngày đăng: 11:06 - 10/03/2018
Lượt xem: 337
Địa chỉ: Phòng 202 - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội, Km 12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Bộ Môn khoa học Cơ bản được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học đại cương, các môn lý luận chính trị, pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, theo dõi, quản lý môn học giáo dục quốc phòng cho tất cả các ngành đào tạo trong trường.
 
BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN
THÔNG TIN CHUNG
Tên gọi: Bộ môn Khoa học Cơ bản – Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 202 khu giảng đường chính trường CĐCN Hà Nội Km 12 Phú Diễn – Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Gmail: khcb.hitech@gmail.com
Số điện thoại: 0466731756

Trưởng Bộ môn: Bùi Thị Liên; ĐT: 0962.243.267
Gmail: builien0608@gmail.com
1.Chức năng nhiệm vụ
Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học đại cương, các môn lý luận chính trị, pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, theo dõi, quản lý môn học giáo dục quốc phòng cho tất cả các ngành đào tạo trong trường.
2.Đội ngũ giảng viên
Bộ môn có 05 giáo viên cơ hữu, trong đó 100% có trình độ Đại học, có 04 thạc sĩ, có 01 giảng viên đang học thạc sĩ, 02 giáo viên thỉnh giảng.
Trực thuộc Bộ môn có 03 tổ bộ môn
1. Tổ môn Chính trị - Pháp luật
2. Tổ môn Tiếng Anh
3. Tổ môn Giáo dục thể chất.
3.Các môn học bộ môn tổ chức giảng dạy
Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học Lý luận Chính trị: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các môn giáo dục pháp luật: pháp luật Đại cương, luật kinh tế, luật hành chính; Các môn tiếng Anh: Tiếng Anh cơ bản 1, 2, tiếng Anh chuyên ngành, Giáo dục thể chất 1,2,3, theo dõi, quản lý môn học Giáo dục quốc phòng.
4.Thành tích đào tạo
Tổ chức biên soạn giáo trình nội bộ cho đến nay tất cả các môn học bộ môn giảng dạy đều có giáo trình nội bộ.
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bộ đề thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh; Xây dựng bộ đề thi cho các môn học, đến nay bộ đề thi các môn học về cơ bản đã hoàn thành.
Hàng năm các tổ bộ môn thuộc bộ môn đều tổ chức hội thảo khoa học trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng giảng dạy, trao đổi, góp ý chỉnh sửa, kết cấu chương trình, giáo trình, hệ thống câu hỏi, đề cương ôn tập và bộ đề thi.
Năm 2012 tổ môn Chính trị - Pháp luật đã tiến hành hội thảo, góp ý với Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới kết cấu chương trình, giáo trình các môn Lý luận Chính trị.
Hàng năm bộ môn đều tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, thông qua hội thi giúp các giáo viên trong khoa học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng giáo viên trẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát hiện, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi tham gia hội giảng cấp trường, cấp sở, cấp thành phố.
Năm học 2009 – 2010 khoa có 04 giáo viên tham gia hội giảng cấp trường, bộ môn được giấy khen của nhà trường có nhiều giáo viên tham gia hội giảng cấp trường và đạt kết quả cao.
Năm học 2010 – 2011 khoa có 04 giáo viên tham gia hội giảng cấp trường
Năm học 2011 – 2012 khoa có 05 giáo viên tham gia hội giảng cấp trường

Năm học 2013 – 2014 khoa có 05 giáo viên tham gia hội giảng cấp trường
Năm học 2014 – 2015 khoa có 4 giáo viên tham gia hội giảng cấp trường
Hằng năm khoa tập thể cán bộ giáo viên trong bộ môn đều tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao văn hóa văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11…
Với những thành tích đã đạt được như trên, năm nào bộ môn cũng đạt danh hiệu tập thể lao động tiến tiến và có các cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CƠ BẢN
 
TT Họ và tên Học vị, Chức vụ Thành tích trong giảng dạy Các môn giảng dạy Ghi chú
TỔ CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT:
1 Bùi Thị Liên Cử nhân Tiếng anh  
Tiếng anh:
-     Tiếng anh 1
-     Tiếng anh 2
-     TACN Cơ khí
-     TACN Điện- Điện tử
-     TACN  CNTT
-     TACN Kế toán, QTKD
 
 
 
Trưởng bộ môn
2 Mai Thị Thơm Cử nhân Tiếng anh
Thạc sĩ quản lý kinh tế.
 2 năm liên tiếp đạt giáo viên dạy giỏi  
Giảng Viên
3 Phạm Thị Hường Thạc sĩ Luật học   Các môn pháp luật:
Giảng viên .- Pháp luật đại cương
-  Pháp luật kinh tế
4 Vũ Thị Thu Thảo Thạc sĩ kinh tế chính trị   Các môn lý luận chính trị:
- Chính trị
- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
-  Tư Tưởng Hồ Chí Minh
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin
Giảng viên
Giảng Viên
5 Nguyễn Hữu Thành Thạc sĩ   Các môn giáo dục thể chất:
-         GDTC 1
-         GDTC 2
Giảng viên
 
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển