Giới thiệu nghề sơ công nghệ thông tin (ứng dụng phần mền)

Ngày đăng: 11:02 - 15/03/2018
Lượt xem: 746
1.  Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

 * Kiến thức:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin
- Sử dụng được hệ điều hành Windows
- Có đủ năng lực để cài đặt và sử dụng các phần mềm dùng cho văn phòng.
- Có kiến thức cơ bản về mạng, biết khai thác chia sẻ thông tin trên mạng.
- Hiểu và sử dụng được phần mềm Corl Draw để tạo các đối tượng đồ họa.
* Kỹ năng:
- Có kỹ năng sử dụng hệ điều hành Windows.
-  Sử dụng được bộ phần mềm Microsoft Office để soạn thảo văn bản, tính toán thống kê dữ liệu và trình chiếu tài liệu.
- Có kỹ năng khai thác và chia sẻ thông tin trên Internet.
- Thiết kế được các đối tượng bằng Corel Draw.
- Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Người học ngành công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, có kỹ năng thực hành cao về nghề đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.
- Tốt nghiệp Công nghệ thông tin có khả năng cài đặt các phần mềm tin học, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống máy tính; lắp đặt, quản lý hệ thống internet; chỉnh sửa ảnh, làm quảng cáo, soạn thảo văn bản,…
- Làm việc văn phòng tại các công ty, tổ chức, các đơn vị trường học.
- Có khả năng học tập và tự học tập nâng cao trình độ tin học.

Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển