Giới thiệu chung

Ngày đăng: 04:45 - 13/03/2018
Lượt xem: 1.788

GIỚI THIỆU CHUNG

-         Tên trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội;
-         Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Institute of Technology;
-         Trụ sở: Km12, Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
-         Điện thoại: 0243.7805.041, Fax: 0243.7805.042;
-         Địa chỉ trang website:www.hitech.edu.vn /;
-         Email: tuyensinh.hitech@gmail.com,
1.      Những đặc điểm chính của Trường
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội (Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Institute of Technology, viết tắt Hitech) – Là mô hình trường trong doanh nghiệp đầu tiên, được thành lập ngày 03/08/2007 theo quyết định số 3997/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội luôn tự hào là cơ sở đào tạo ngoài công lập có đội ngũ giảng viên trình độ cao, chuyên sâu và tâm huyết với nghề. Trường do công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và các công ty thuộc Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sáng lập.
Trường chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hoạt động theo Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 về việc Quy định Điều lệ Trường Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
2.      Chức năng nhiệm vụ của Trường
·        Chức năng:
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội là cơ sở đào tạo ngoài công lập, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường có chức năng đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực Công nghệ cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế,…. phục vụ sản xuất kinh doanh cho Hà Nội và các vùng lân cận.
·        Nhiệm vụ:
-   Đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội.
-   Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ cho các doanh nghiệp.
-   Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, dịch vụ khoa học công nghệ.
-   Liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.
-   Thực hiện các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 47 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
-   Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhà trường phù hợp với mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 46 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.
-   Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo thẩm quyền.
-   Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật.
-   Xây dựng cơ sở dự liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.
-   Quản lý và khai thác có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên, cơ sở vật chất, tài sản của Trường, đảm bảo đời sống, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội trong nhà Trường và địa phương.

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển