Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngày đăng: 11:14 - 15/03/2018
Lượt xem: 1.077
a.Mục tiêu đào tạo:
* Mục tiêu chung:
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ
 • Hiểu biết đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành để tính toán, đo lường và thiết kế công nghệ trong gia công cơ khí.
* Mục tiêu cụ thể:
 • Ứng dụng các phần mềm Autocad, Cad/Cam trong lĩnh vực thiết kế cơ khí để xây dựng được bản vẽ, thiết lập các qui trình công nghệ gia công cơ khí
 • Tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí
 • Tính  toán thiết kế qui trình công nghệ gia công các chi tiết cơ khí, qui trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí
 • Sử dụng vận hành được các thiết bị cơ khí
 • Lập chương trình gia công vận hành, điều chỉnh được máy tiện, máy phay CNC
 • Bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí có mức độ trung bình , phức tạp
 • Triển khai, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cơ khí
 • Tổ chức quản lý và chỉ đạo một tổ sản xuất trong doanh nghiệp
 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 • Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng các dây chuyền công nghệ và thiết bị cơ khí; các công ty hoạt động dịch vụ thương mại trong lĩnh vực công nghệ cơ khí
 • Làm công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các đơn vị sản xuất cơ khí chế tạo máy
 • Tư vẫn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất chế tạo máy
 • Quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang thiết bị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo
 • Làm công tác chuyên môn hoặc giảng dạy thuộc lĩnh vực cơ khí tại các cơ sở đào tạo nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân và nhóm cộng sự
 • Học sinh, sinh viên ra trường có cơ hội đi lao động hoặc du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển