Cơ hội việc làm của sinh viên chuyên ngành CNTT?

Ngày đăng: 10:08 - 19/04/2019
Lượt xem: 943
Cơ hội việc làm của sinh viên ngành CNTT sau khi ra trường

1. Ngành CNTT (Ứng dụng phần mềm):
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất.
 
Việc làm của sinh viên CNTT sau khi ra trường (ảnh minh họa)
 
Cụ thể:
  • Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

  • Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

  • Chuyên viên quản trị hệ thống phàn mềm và cơ sở dữ liệu;

  • Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

  • Chuyên viên thiết kế và quản trị website;

  • Chuyên viên an toàn – bảo mật thông tin;

Chuyên viên thiết kế đa phương tiện

2. Ngành Lập trình máy tính:

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.
 
  • Làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử phần mềm, quản lý nhóm lập trình viên trong các công ty sản xuất phần mềm; Nhân viên văn phòng trong các công ty có ứng dụng công nghệ thông tin, làm quản trị website, quản trị mạng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

  • Làm việc ở các trường học ở vị trí phòng thí nghiệm, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

  • Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;

  • Tự mở doanh nghiệp.


Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển