Giới thiệu về bộ môn KHCB

Ngày đăng: 05/05/2019 lượt xem: 692
Bộ Môn khoa học Cơ bản được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học đại cương, các môn lý luận chính trị, pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, theo dõi, quản lý môn học giáo dục quốc phòng cho tất cả các ngành đào tạo trong trường.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển