Giới thiệu về Chức năng Bộ môn Cơ bản, Kinh tế, Lập trình máy tính, Ứng dụng phần mềm, Điện - Cơ Khí

Ngày đăng: 01/04/2021 lượt xem: 1.336
Chức năng Bộ môn Cơ bản, Kinh tế, Lập trình máy tính, Ứng dụng phần mềm, Điện - Cơ Khí: Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành được nhà trường giao cho Bộ môn phụ trách.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển