Bộ máy quản lý

Ngày đăng: 04:49 - 13/03/2018
Lượt xem: 538
BỘ MÁY QUẢN LÝ
Hội đồng quản trị: cơ quan quyền lực cao nhất của Trường.
Ban giám hiệu: điều hành các hoạt động của Trường.
Ban kiểm soát: Kiểm soát tất cả các hoạt động của nhà trường (đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự,…
Các phòng ban chức năng:
+ Phòng Đào tạo.
+ Phòng Tổ chức hành chính.
+ Phòng Tài chính kế toán.
+ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Tuyển sinh.
-  Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Tư vấn du học (COSS).
-   Các khoa chuyên môn:
 
+ Khoa Công Nghệ Cơ khí.
+ Khoa kỹ thuật Điện Điện tử
+ Khoa Công nghệ thông tin.
+ Khoa Kinh tế
+ Khoa Khoa học cơ bản.
Các bài viết khác
Hotline: 0988866377