Bộ máy quản lý

Ngày đăng: 02:48 - 06/03/2019
Lượt xem: 711
BỘ MÁY QUẢN LÝ
Hội đồng thành viên: cơ quan quyền lực cao nhất của Trường.
Ban giám hiệu: điều hành các hoạt động của Trường.
Ban kiểm soát: Kiểm soát tất cả các hoạt động của nhà trường (đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự,…
Các phòng ban chức năng:
+ Phòng Đào tạo.
+ Phòng Tổ chức hành chính.
+ Phòng Tài chính kế toán.
+ Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Tuyển sinh.
-  Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Tư vấn du học (COSS).
-   Các khoa chuyên môn:
 
+ Khoa Công Nghệ Cơ khí.
+ Khoa kỹ thuật Điện Điện tử
+ Khoa Công nghệ thông tin.
+ Khoa Kinh tế
+ Khoa Khoa học cơ bản.
Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển