Báo cáo tổng kết hội giảng cấp trường năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 10:43 - 15/03/2018
Lượt xem: 2.142

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
----------------------------------
            
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o----------
                  Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017
BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016-2017
I. Công tác triển khai kế hoạch
        Theo kế hoạch số: 62/KH-CĐCNHN ngày 26 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐ Công nghệ Hà Nội về việc triển khai kế hoạch hội giảng năm học 2016 - 2017. Lịch chia làm 2 giai đoạn.
        - Hội giảng cấp Khoa thời gian từ 2/05/2017 đến 15/6/2017.
        - Hội giảng cấp trường sẽ tiến hành từ 15/9/2017 đến 15/10/2017
        Đến 20/06/2017 nhà trường đã sơ kết hội giảng cấp khoa; lập danh sách giáo viên tham gia hội giảng cấp trường. Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng giám khảo thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
II. Triển khai, Tổ chức hội giảng:
1. Triển khai thực hiện hội giảng cấp khoa:
        Công tác hội giảng cấp khoa đã trở thành một kế hoạch thường niên của nhà trường nhằm mục tiêu đề cao hoạt động tự bồi dưỡng ở các đơn vị, làm cho hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng. Đây là phong trào thi đua thiết thực, bổ ích nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
Bảng 1: Kết quả hội giảng cấp khoa
Stt Khoa Số GV tham gia Tỷ lệ GV
tham gia(%)
TB người dự/1 gv Điểm TB/gv Ghi chú
1  Khoa Cơ khí 4/4 100 3,0 17,7  
2  Khoa Điện - ĐT 10/12 83,3 4,5 17,4 02 đ/c có lý do
3  Khoa CNTT 10/12 77% 5,3 17,5 03 đ/c có lý do
4  Khoa Kinh tế 7/8 87.5% 4,2 17,9 01 đ/c có lý do
5  Khoa KHCB 6/7 85,7% 4 17,4 01 đ/c có lý do
Cộng 37/43 86,7 4,2 17,6 07
 
        Điểm mạnh: Nhiều Khoa đã tổ chức hội giảng cấp khoa nghiêm túc: Phổ biến, quán triệt tới các giáo viên trong khoa, huy động được nhiều giáo viên tham gia hội giảng, tổ chức giảng, dự giảng, đánh giá khách quan, nghiêm túc và có trách nhiệm.
        Hạn chế: Số lượt giáo viên đi dự giờ ở cấp khoa chưa cao.
 
2. Triển khai thực hiện hội giảng cấp trường
        Sau khi kết thúc hội giảng cấp khoa, các khoa đã tổng hợp kết quả, lựa chọn và đề cử các giáo viên có năng lực, đạt kết quả cao trong hội giảng cấp khoa tham gia hội giảng cấp trường
        Danh sách giáo viên tham dự hội giảng cấp trường và kết quả đạt được.
        Bảng 2: Kết quả hội giảng cấp Trường của các GV
STT Họ tên GV Khoa Điểm Hội giảng Điểm KTTN  
 
1 Nguyễn Thị Hằng KHCB 17,55 8,50  
2 Mai Thị Thơm 17,12 8,00  
3 Vũ Trường Giang Cơ khí 17,43 8,00  
4 Trần Thị Bích Hằng Điện,
Điện tử
17,08 8,75  
5 Nguyễn Ngọc Tuấn 16,67 9,25
6 Nguyễn Thị Như Trang CNTT 17,28 8,00  
7 Bùi Thanh Loan 16,69 8,00
8 Ông Thị Nhung Kinh tế 17,12 7,50
9 Lưu Bích Ngọc 17,55 8,75
10 Trần Thị Bình 17,56 8,50
 
 
3. Đánh giá kết quả Hội giảng cấp trường
        Các buổi thi giảng cấp trường đều diễn ra nghiêm túc và có chất lượng; Hội đồng Giám khảo tham gia tương đối đầy đủ, nhận xét, đánh giá qua phiếu theo quy định.
        a. Ưu điểm:
        - Hầu hết các giáo viên đã dành nhiều thời gian để soạn giáo án và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ bài giảng.
        - Nhiều bài giảng đã phát huy được tích cực của người học, giáo viên đã sử đụng các phương pháp giảng bài tương đối phù hợp và hiệu quả, đặc biệt việc sử dụng máy chiếu vào giảng bài đã tăng tính trực quan cho người học.
        - Một số bài giảng được chuẩn bị khá công phu bởi các mô hình, thiết bị, các clip khá sinh động đem lại hiệu quả cao cho phương pháp dạy học. Hầu hết các giáo viên đã sử dụng các phương tiện, đồ dùng hỗ trợ giảng dạy như máy chiếu hoặc bảng biểu.
        - Có GV đã mạnh dạn thi giảng tại phòng thực hành: Thông qua các ưu điểm, cũng như hạn chế cần khắc phục mà hội đồng sư phạm nhà trường nhận xét qua phiếu, đồng thời giúp các giáo viên khác tham dự kịp thời rút kinh nghiệm cho bài giảng của mình nhằm đưa việc giảng dạy thực hành ngày càng thiết thực và chất lượng.
        Nhà trường đã tổ chức đánh giá giáo viên khá toàn diện:  Kết hợp kiểm tra GV thông qua trình bày 1 tiết giảng trên lớp với kiểm tra hồ sơ giảng dạy trong năm học và kiểm tra việc hiểu biết, nắm vững quy chế đào tạo. Hầu hết các giáo viên tham gia hội giảng đều có hồ sơ giảng dạy đầy đủ, có chất lương, nắm vững quy chế đào tạo.
        b. Hạn chế.
        - Vẫn còn một số Đề cương chi tiết học phần chưa đúng mẫu hoặc chưa thống nhất với đề cương bài giảng và lịch giảng dạy.
        - Một số bài giảng chưa thực sự tích cực hóa người học: Giáo viên vẫn đóng vai trò trung tâm khi lên lớp và truyền đạt kiến thức theo hình thức ‘’thầy giảng - trò nghe’,  ít có sự chủ động, tích cực tham gia xây dựng bài giảng từ phía người học.
        - Việc khai thác, ứng dụng các mô hình học tập thể hiện tính trực quan và sát với nội dung bài học còn hạn chế.
        - Một số bài giảng chưa làm nổi bật được kiến thức trọng tâm, cốt lõi để sinh viên dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng.
        c. Một số nội dung cần rút kinh nghiệm:
        - Các khoa, Tổ môn cần chỉ đạo sát sao và thường xuyên kiểm tra hồ sơ bài giảng của giáo viên. Hồ sơ bài giảng phải được các khoa, tổ môn kiểm tra thật kỹ, nếu đạt yêu cầu thì mới cho giảng.
        - Đối với các giáo viên đăng ký hội giảng khoa, tổ môn cần có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn công tác soạn giáo án và chuẩn bị hồ sơ bài giảng cho giáo viên đặc biệt là đối với những giáo viên trẻ.        
        - Các tổ môn phải có kế hoạch dự giờ; sinh hoạt chuyên môn phải được tiến hành thường xuyên với nội dung sâu sắc và thiết thực hơn nhằm hoàn thiện chương trình chi tiết học phần, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và đặc biệt là bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên theo hướng lấy HSSV là trung tâm, tích cực hóa người học để đáp ứng được yêu cầu đào tạo mới. Đối với đào tạo theo tín chỉ do thời gian giảng dạy trên lớp giảm do đó giáo viên cần hết sức lưu ý việc hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu đồng thời có biện pháp nhằm kiểm tra, đánh giá nội dung này để thực sự phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập của sinh viên.
         - Các tổ môn cần tổ chức nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nội dung và phương pháp đối với giảng dạy thực hành để việc giảng dạy đó thực sự thiết thực nhằm hình thành và rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề cho HSSV đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội.
        - Các khoa phải chủ động, có kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức hội giảng huy động nhiều giáo viên hơn nữa tham dự hội giảng, phải coi hội giảng là dịp sinh hoạt nghiệp vụ quan trọng để học hỏi, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm từ đó có kế hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trong khoa đồng thời tìm ra nhưng tấm gương dạy tốt để các giáo viên khác học tập.
III. Đề nghị khen thưởng
        Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo hội giảng cấp trường, kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm về quy chế đào tạo, kiểm tra hồ sơ giảng dạy, chất lượng giảng dạy thông qua kết quả điểm tổng kết học phần do giáo viên giảng dạy trong năm học... Đối chiếu với các tiêu chí công nhận giáo viên dạy giỏi, khen thưởng tập thể trong hội giảng cấp trường trong kế hoạch số 62/KH-CĐCNHN ngày 26 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐ Công nghệ Hà Nội về việc triển khai kế hoạch hội giảng năm học 2016 - 2017. Có 06 giáo viên trong tổng số 10 giáo viên đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi và 01 khoa đạt các tiêu chí được khen thưởng. Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng:
        - Công nhận và khen thưởng 06 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017.
        - Khen thưởng tập thể khoa Khoa Kinh tế là đơn vị tổ chức tốt, đạt kết quả cao trong Hội giảng cấp khoa và cấp trường.
        Danh sách giáo viên được đề nghị như sau:
STT Họ tên GV Khoa/tổ Cấp trường Hồ sơ GD Chất lượng GD trong năm
Điểm HG Điểm KTTN
1 Nguyễn Thị Hằng Khoa học
cơ bản
17,55 8,50 Đầy đủ Đạt tiêu chí
 2 Mai Thị Thơm 17,12 8,00 Đầy đủ Đạt tiêu chí
    3 Nguyễn Thị Như Trang CNTT 17,28 8,00 Đầy đủ Đạt tiêu chí
4 Ông Thị Nhung Kinh tế 17,12 7,50 Đầy đủ Đạt tiêu chí
5 Lưu Bích Ngọc 17,55 8,75 Đầy đủ Đạt tiêu chí
6 Trần Thị Bình 17.56 8,50 Đầy đủ Đạt tiêu chí
   

Bảng 3: Danh sách GV đạt các tiêu chí GV dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Nơi nhận:
- Các phòng, khoa;
- Lưu: VT, ĐT.
   TP Đào tạo – Thư ký HĐ
 
 
 
 
  Hoàng Văn Thao

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển