Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên CĐ khóa 10
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 của trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội và Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp khóa 10 (niên khóa 2016 - 2019) các ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử, ngành công nghệ kỹ thuật Tự động hóa, Điện tử truyền thông, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp. Nhà trường đã tổ chức thành công lễ bảo vệ Đồ án, khóa luận tốt nghiệp trong ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2019.
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển